متخصص تغذیه

شنبه ها ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
ارائه برنامه تغذیه همراه با آنالیز هر دو هفته یکبار معادل مبلغ ۳۰٫۰۰۰ تومان میباشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های مجموعه
۸۸۶۱۷۹۱۹
۸۸۶۱۷۹۱۶
تماس حاصل فرمایید.