مجموعه کارن شامل سه طبقه مجزا می‌باشد. هر طبقه ۴۰۰ متر مربع و مجهز به دستگاه هواساز است.

  • یک طبقه مربوط به بدن سازی
  • طبقه دوم مربوط به ورزش های گروهی که شامل دو سالن می‌باشد،
  • در طبقه سوم استخر و ورزش های آبی قرار گرفته است.

مراجعه کننده در قسمت پذیرش مجموعه مشاوره رایگان می‌شود، با توجه به رزومه پزشکی و ورزشی ایشان کلاس مناسب پیشنهاد داده می‌شود.